Plan wizytacji duszpasterskiej A. D. 2016

Opublikowany 2015/12/29

Cel i porządek wizyty duszpasterskiej w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa     A.D. 2016.

1.                      Cel

Wypełnienie misji Kościoła i posługi kapłańskiej
o której Chrystus Pan nauczał, mówiąc:

  • „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”.
  • „Kto was przyjmuje MNIE przyjmuje. …”

2.                      Modlitwa i błogosławieństwo Boże dla Rodziny i całego domu

Spotkanie podczas wizyty duszpasterskiej jest świadectwem wiary danym BOGU we wspólnocie Kościoła i parafii.

3.                      Przygotowanie do wizyty duszpasterskiej

a. Stół nakryty białym obrusem.

b. Na stole postawiony  Krzyż, świece, woda święcona oraz Pismo Święte.

W ramach możliwości - jak najliczniejsza obecność domowników.

4.                      Uwaga

Drodzy Parafianie, jeżeli wizyta duszpasterska z różnych losowych powodów, nie może się odbyć
w wyznaczonym terminie, proszę o informacje. Dodatkowym terminem  do odbycia kolędy będzie sobota 16-01-2016 roku od godziny 9:00.

Plan kolędy dostępny na stronie www.parafiaprzypki.pl

 

5.                      Porządek wizyty duszpasterskiej

Data

Godzina

Miejscowości

07-01-2015  czwartek

od godziny 16:00

Przypki ul. Słoneczna, Łąkowa, Warszawska

08-01-2015  piątek

od godziny 16:00

Przypki ul. Postępu od nr 1.

 

09-01-2015 sobota

od godziny 9:00

Przypki ul. Nadarzyńska, Olszowa, Prosta, Tarczyńska

 

11-01-2015 poniedziałek

od godziny 16:00

Kolonia Woli Przypkowskiej ul. Północna, Krótka, Długa, Brzozowa

12-01-2015

wtorek

od godziny 16:00

Przypki ul. Spacerowa, Mazurowa, Kościelna Księżak ul. Działkowa, Gminna

13-01-2015

Środa

od godziny 16:00

Przypki ul. Leśna, Piaskowa; Księżak ul. Leśna, Katowicka, Słoneczna.

14-01-2015  czwartek

od godziny 16:00

Nosy ul. Słoneczna od nr 1,

15-01-2015  piątek

od godziny 16:00

Nosy ul. Ogrodowa, początek od Krzyża;

 

16-01-2015  sobota

od godziny 9:00

Dodatkowy termin dla osób zgłaszających chęć przyjęcia duszpasterza.

 

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH NA ROZSTAJU DRÓG, ABY RUSZYLI W DROGĘ PROWADZĄCĄ DO BOGA

Zawartość