Sam decyduj, 1% Caritas

Opublikowany 2015/02/15
Witamy, ponizej załaczamy informacje odnośnie propozycji przekazania 1% podatku
resize.php

 

Jak co roku możesz sprawić, że 1% Twojego podatku dochodowego trafi nie do wspólnego worka podatkowego a bezpośrednio do ludzi potrzebujących pomocy.

Zaufaj nam! Zrobimy dobry użytek z Twoich pieniędzy.
Przekaż swój 1% na Caritas Archidiecezji Warszawskiej!

Pracujemy na rzecz najuboższych od 20 lat. Prowadzimy blisko dwadzieścia placówek pomocy otaczając opieką zaniedbane dzieci, ludzi bezdomnych, chorych, niedołężnych i umierających. Przez nasze punkty pomocy przewijają się tysiące ludzi.

Aby zadysponować na rzecz Caritas Archidiecezji Warszawskiej kwotą jednego procenta swojego podatku dochodowego należy:

  • znaleźć w formularzu PIT część zatytułowaną: „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego”;
  • wpisać pod odpowiednią pozycją numer KRS Caritas AW –  0000225750;
  •  wpisać pod następną pozycją kwotę 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Jeśli chcesz przeznaczyć 1% na szczegółowy cel, należy w następnej części zeznania zatytułowanej „Informacje uzupełniające”:

  • pod odpowiednią pozycją wskazać ten cel (może nim być np. działalność Parafialnego Zespołu Caritas w określonej parafii);
  • pod następną pozycją przez postawienie krzyżyka wyrazić zgodę na przekazanie przez Urząd Skarbowy do Caritas AW Twojego imienia, nazwiska, adresu i wysokości przekazanej kwoty, co umożliwi nam zadysponowanie środkami na cel szczegółowy .

Również będąc emerytem możesz przekazać 1% podatku na rzecz Caritas Archidiecezji Warszawskiej.

Otrzymanie z ZUS rozliczenia PIT nie oznacza, że Twój 1% podatku jest już zagospodarowany.

Na podstawie otrzymanego z ZUS dokumentu PIT-40 lub PIT-40A możesz samodzielnie przekazać 1% podatku.

Jak to zrobić?

  • W formularzu PIT-37 (dostępny w urzędach Skarbowych lub na stronie internetowej: www.finanse.mf.gov.pl), w rubryce I. poz. 131 należy wpisać numer KRS Caritas AW – 0000225750.
  • Wypełniony formularz należy zawieźć lub przesłać pocztą do Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca Państwa zamieszkania i rozliczania się.
  • Można też poprosić o pomoc znajomych, rodzinę, przyjaciół, którzy mają doświadczenie w wypełnianiu formularzy PIT.

W imieniu potrzebujących dziękujemy!

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH NA ROZSTAJU DRÓG, ABY RUSZYLI W DROGĘ PROWADZĄCĄ DO BOGA

Zawartość